Cyan

排名 59

240 積分

Huang "Cyan" Min is a Chinese Protoss player currently playing for Topsports Gaming.

勝場/敗場

vs. 神族

1
1

vs. 人類

1
1

vs. 蟲族

2
2

最佳連勝紀錄

4

Cyan 最近的比賽

 

 

 
 
Cyan
 
vs
Lambo
顯示分數
MaNa
 
vs
Cyan
顯示分數
BreakingGG
 
vs
Cyan
顯示分數
Cyan
 
vs
Rushcrazy
顯示分數
BreakingGG
 
vs
Cyan
顯示分數
XY
 
vs
Cyan
顯示分數
iAsonu
 
vs
Cyan
顯示分數
Cyan
 
vs
TIME
顯示分數
 

過去的活動

日期活動名次名次積分積分
WCS Fall 201929th29100
WCS Challenger 2019 CN Season 32nd2140