MeomaikA

排名 48

100 積分

Tran "MeomaikA" Hong Phuc is a Zerg player from Ho Chi Minh City, Vietnam, who is currently teamless.

勝場/敗場

vs. 神族

0
1

vs. 人類

0
0

vs. 蟲族

0
1

最佳連勝紀錄

0

MeomaikA 最近的比賽

 

 

 
 
觀賞隨選視訊
Astrea
觀賞隨選視訊
vs
MeomaikA
顯示分數
觀賞隨選視訊
JonSnow
觀賞隨選視訊
vs
MeomaikA
顯示分數
 

過去的活動

日期活動名次名次積分積分
WCS Winter - Americas23rd23100